Văn bản pháp quy
 Chọn loại văn bản:
Từ ngày Ðến ngày
Tên văn bản pháp quyNgày VB
Bin chế nm học v tổ chức khai giảng
Cng vn của Phòng gio dục
01/09/2015
Tải về
Công văn 10801
Hướng dẫn đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng phát triển năng lực học sinh ( file đính kèm)
31/10/2015
Tải về
Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015
01/08/2014
Tải về
Công văn 06: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cấp THCS năm học 2014 - 2015 của Phòng GD & ĐT Hoài Đức
Thực hiện hướng dẫn số 7517/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cấp THCS năm học 2014 – 2015, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức hướng dẫn các trường THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cấp THCS năm học 2014 - 2015 như sau:
20/08/2014
Tải về
Công văn 7517: Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục phổ thông năm học 2014-2015; quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục phổ thông; công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 với giáo dục trung học như sau:
18/08/2014
Tải về
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2014-2015; Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục trung học như sau:
15/08/2014
Tải về
 

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -