Tra cứu điểm
HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM HỌC SINH
Tra cứu theo: Họ và Tên học sinh hoặc Mã học sinh
Ví dụ: Phạm Vĩnh hoặc 6A0142
    Từ khóa:
    Tìm theo: Họ và tên   Mã học sinh
    Học kỳ:
   
 

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -