Lịch công tác
Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020
Thứ Ngày Thời gian Họ và tên Nội dung công việc Ðịa điểm
 

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -