Hoạt động công đoàn
Mùa hè 2014 với Tam Đảo - Vĩnh Phúc   (13h:26 | 25/01/2015)
Mùa hè năm 2014 trường THCS Đông La đón nhận kết quả thi vào 10 rất đáng tự hào, xếp thứ 5/22 trường và 70% học sinh vào lớp 10 công lâp. 6 học sinh đỗ chuyên Nguyễn Huệ và Sư phạm. Vui mừng trước kết quả đó, nhà trường và công đoàn tổ chức cho tập thể giáo viên tham quan ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Các tin tiếp theo
  • TRƯỜNG THCS ĐÔNG LA - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI THAM QUAN HỌC TẬP TẠI MIỀN TRUNG (23h:18 | 20/12/2014)
  •  

    Trường Trung học cơ sở Ðông La

    Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

    Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -