Bài giảng điện tử
Môn
 
  Ngoại khóa về Truyện Kiều Người đăng
admin

21/8/2018
22:59:48

Tải về
    Đến với "Truyện Kiều" - tập đại thành của thi ca Việt để hiểu và yêu người con gái tài sắc mà truân chuyên đầy nước mắt mười lăm năm đằng đẵng....
   
 
  Tiết 51: Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Người đăng
admin

21/1/2015
21:37:17

Tải về
    Ngữ văn 9 tập 1
   
  ENGLISH6: UNIT 12 B1, 2, 3) Người đăng
admin

4/1/2015
11:16:6

Tải về
   
   
  ENGLISH6: UNIT 6 A 1-3 Người đăng
admin

4/1/2015
11:6:48

Tải về
   
   
 

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -