Hoạt động y tế
Trường THCS Đông La thực hiện tiêm phòng sởi – rubella cho học sinh đạt 99,3% tổng số học sinh (2h:36 | 03/02/2015)
Để đợt tiêm phòng sởi – rubella cho học sinh trong trường đạt kết quả tốt, thời gian vừa qua, trường Trung học cơ sở Đông La đã làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm phòng, sự nguy hiểm của bệnh và lợi ích khi đối tượng được tiêm phòng.
 
Xem các tin từ ngày  

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -