Thông báo cho giáo viên
Bồi dưỡng chuyên môn nghệp vụ cho giáo viên trường THCS Đông La về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. (23h:15 | 30/01/2015)
Trong bối cảnh tình hình xã hội phát triển hiện nay, người giáo viên phải có ý thức, có nhu cầu và tiềm năng, không ngừng hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm, biết phối hợp nhịp nhàng với tập thể nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm chỉ là đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp theo, trong đó sự tự học, tự đào tạo, công tác giảng dạy thực tế hàng ngày đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành đạt của mỗi giáo viên.
Mùa hè 2014 với Tam Đảo - Vĩnh Phúc (17h:6 | 26/01/2015)
Mùa hè năm 2014 trường THCS Đông La đón nhận kết quả thi vào 10 rất đáng tự hào, xếp thứ 5/22 trường và 70% học sinh vào lớp 10 công lâp. 6 học sinh đỗ chuyên Nguyễn Huệ và Sư phạm. Vui mừng trước kết quả đó, nhà trường và công đoàn tổ chức cho tập thể giáo viên tham quan ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc.
 
Xem các tin từ ngày  

Trường Trung học cơ sở Ðông La

Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -